BMW VEJHJÆLP MOBILE CARE-YDELSER.

Assistance ved driftsstop.

Driftsstophjælp ude på stedet ydes i de tilfælde, hvor BMW Mobile Care Assistance vurderer, at bilen kan repareres på stedet, og hvor kørsel til og fra driftsstopsted, inklusive 30 minutters vejhjælp, ikke overstiger 1,5 time.

I mange tilfælde er det muligt for BMW Mobile Care Assistance at hjælpe dig over telefonen. Hvis det imidlertid vurderes, at bilen ikke kan repareres på stedet, sørger BMW Mobile Care Assistance omgående for at organisere bugsering.

Bemærkninger til tilbuddet.

Ydelserne i forbindelse med BMW Mobile Care begrænser sig af juridiske årsager til at gøre din bil køreklar igen. Det er derfor ikke muligt at udføre servicearbejder, reparationer af sliddele, større reparationsarbejder eller fremskaffe reservedele på uheldsstedet.